Danny Leiner

Harold & Kumar: Đến Lâu Đài Trắng
7.1
Full HD

Harold & Kumar: Đến Lâu Đài Trắng

Hai người bạn cùng phòng là nhà đầu tư ngân hàng và một sinh viên trường Y, đều mang trong mình dòng máu lai. Harold và Kumar chỉ định vạch kế ...