Joh Chung Sing

Tân Tinh Võ Môn 2 – Fist Of Fury 2
Full HD

Tân Tinh Võ Môn 2 – Fist Of Fury 2

Fist Of Fury 2 (Tân Tinh Võ Môn 2) là một bộ phim điện ảnh do Hồng Kông sản xuất vào năm 1992, bộ phim nối tiếp sau sự thành công của Tân Tinh Võ ...