Alex Vincent

Child’s Play 2 (Ma búp bê 2)
Full HD

Child’s Play 2 (Ma búp bê 2)

Andy Barclay đã được đặt trong một ngôi nhà nuôi dưỡng sau những sự kiện bi thảm của bộ phim đầu tiên, kể từ khi mẹ anh được cam kết. Trong một ...
Child’s Play (Ma búp bê)
Full HD

Child’s Play (Ma búp bê)

Khi Charles Lee Ray cần phải nhanh chóng thoát khỏi cảnh sát Mike Norris, anh ta lấy linh hồn của mình và chôn nó vào con búp bê có vẻ vui tươi, ...