Amy Yip

The Magnificent Scoundrels (1991) – Thánh Tinh
Full HD

The Magnificent Scoundrels (1991) – Thánh Tinh

The Magnificent Scoundrels (1991) – Thánh Tinh kể về anh chàng A Tinh chuyên đi lừa gạt mọi người. Anh có thu nhận 1 đệ tử là 1 cô gái. Sau ...
Long Tích Truyền Nhân
Full HD

Long Tích Truyền Nhân

Trong bộ phim Long Tích Truyền Nhân lần này nội dung nói về một nhà Họ Châu. Gia đình này kiếm sống và nổi tiếng với nghề múa lân. Châu Phi Hùng ...
Sư Huynh Trúng Tà
Full HD

Sư Huynh Trúng Tà

Jul. 27, 1990

Sư Huynh Trúng Tà

Là bộ phim hài kể về một cảnh sát có tên Paio bị giết chết và oái oăm thay, linh hồn anh ta không thể siêu thoát. Trong phim, thiên đàng đã gửi ...