Bernard Hill

Titanic
7.8
Full HD

Titanic

Nov. 18, 1997

Titanic

84 năm sau, một phụ nữ 100 tuổi tên là Rose DeWitt Bukater kể câu chuyện cho cháu gái Lizzy Calvert, Brock Lovett, Lewis Bodine, Bobby Buell và ...