Erik Knudsen

Lưỡi Cưa 2
Full HD

Lưỡi Cưa 2

Oct. 28, 2005

Lưỡi Cưa 2

Thám tử Matthews và nhóm Swat đang thực hiện nhiệm vụ bắt giữ Jigsaw đang tấn công một lần nữa, nhưng ngay cả đó chỉ là một phần của kế hoạch chi ...