Essam Ferris

Kẻ Thu Nợ (The Debt Collector)
5.7
Full HD

Kẻ Thu Nợ (The Debt Collector)

Kẻ Thu Nợ (The Debt Collector) Một võ sĩ được đào tạo bài bản sẽ đi làm công việc đòi nợ cho tổ chức đen. Công việc có vẻ  dễ dàng, cho đến khi ...