Grace Zabriskie

Child’s Play 2 (Ma búp bê 2)
Full HD

Child’s Play 2 (Ma búp bê 2)

Andy Barclay đã được đặt trong một ngôi nhà nuôi dưỡng sau những sự kiện bi thảm của bộ phim đầu tiên, kể từ khi mẹ anh được cam kết. Trong một ...