Huang Bailu

Quái Trận Đồ – Strange Battle
Full HD

Quái Trận Đồ – Strange Battle

Phim “Strange Battle – Quái Trận Đồ dựa trên một sự việc kì lạ xảy ra tại Tương Tây vào năm 1945, bộ phim lần đầu tiên vén bức màn bí mật ...