Kaito Ishikawa

Học Viện Siêu Anh Hùng: 2 Người Hùng (My Hero Academia the Movie: The Two Heroes)
0.0
Full HD

Học Viện Siêu Anh Hùng: 2 Người Hùng (My Hero Academia the Movie: The Two Heroes)

HỌC VIỆN SIÊU ANH HÙNG bắt đầu khi 80% dân số thế giới bỗng nhiên sở hữu dị năng đặc biệt gọi là “Quirks” và nó đã trở thành chuẩn mực của xã ...