Kara Hui

Giầy Tú Hoa
Full HD

Giầy Tú Hoa

Jun. 03, 2012

Giầy Tú Hoa

Giầy Tú Hoa lấy bối cảnh những năm 1930 tại vùng đồng bằng sông Dương Tử. Nơi thôn quê yên bình ấy bỗng xuất hiện các sự việc ma quái, những cái ...