Phim kim sang ho: kim sang ho

Phim Chiến Nào Ma Kia - Let*s Fight Ghost (2016) Full 16/16 Chiến Nào Ma Kia Let*s Fight Ghost 2016 | Vietsub
Phim Vương Triều Xác Sống - Zombie Kingdom (2019) Hoàn tất Vương Triều Xác Sống Zombie Kingdom 2019 | Vietsub
Phim Đội Đặc Nhiệm TEN 1 - Special Affairs Team TEN 1 (2011) Hoàn tất (9/9) Đội Đặc Nhiệm TEN 1 Special Affairs Team TEN 1 2011 | Lồng tiếng
Phim Đội Đặc Nhiệm TEN 2 - Special affairs team TEN 2 (2013) Hoàn tất (12/12) Đội Đặc Nhiệm TEN 2 Special affairs team TEN 2 2013 | Lồng tiếng