Lam Kau

Vô Địch Hạnh Vận Tinh
Full HD

Vô Địch Hạnh Vận Tinh

Chow vào vai Wan-Sing, một tên cướp được Shing Fui-On thuê để bịa đặt với người thừa kế. Người em họ của Shing, Fei-Fei được hưởng một di sản ...