Lee So-yeon

Bảo Vệ Vua Rồng
0

Bảo Vệ Vua Rồng

Jan. 14, 2019

Bảo Vệ Vua Rồng

Sim Chung Yi có khả năng phân biệt hàng ngàn màu sắc. Đó là một cô gái tươi sáng. Sim Chung Yi gặp một nhạc công piano tên là Ma Poong Do. Anh ta ...