Li Qin

Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện (Full)
4.1

Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện (Full)

Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện là câu chuyện xảy ra vào thời Tây Ngụy. Nữ chính của tác phẩm là Sở Kiều. Từ một nữ nô bị coi thường, Sở Kiều ...