Parkman Wong

Trà Lầu Long Phụng
Full HD

Trà Lầu Long Phụng

Trà Lầu Long Phụng  (Lung Fung Restaurant) xoay quanh câu chuyện về tình bạn, tình anh em nhưng hai người ruột thịt trong gia đình. Sau khi người ...