Charmed: 1 Tập 10

Wicca Envy

Sending
User Review
0(0 votes)

Khi Prue được đóng khung bởi Rex, để ăn cắp từ nhà đấu giá, nó lên đến Piper và Phoebe để phát hiện ra rằng Rex thực sự là một warlock.

Phép Thuật: Season 1 Ep10
Jan. 13, 1999