Charmed: 1 Tập 14

Secrets and Guys

Sending
User Review
0(0 votes)

Prue giúp một phù thủy trẻ, người đã bị bắt cóc, và đổi mới đức tin của chính mình khi có con. Trong khi đó, Phoebe phát hiện ra rằng Leo thực sự là một thiên thần hộ mệnh cho phù thủy tốt, và điều này khiến Leo chia tay với Piper.

Phép Thuật: Season 1 Ep14
Feb. 17, 1999