Charmed: 1 Tập 15

Is There A Woogy In The House?

Sending
User Review
0(0 votes)

Nỗi sợ hãi của Phoebe về Woogyman khiến Prue và Piper phải lo lắng, cho đến khi một trận động đất phát ra một con quỷ bóng tối. Phoebe dưới sự kiểm soát của Woogyman cố gắng giết Prue và Piper, người phải tìm cách giải cứu Phoebe và loại bỏ Woogyman.

Phép Thuật: Season 1 Ep15
Feb. 24, 1999