Charmed: 1 Tập 17

That '70s Episode

Sending
User Review
0(0 votes)

Một chiếc warlock mạnh mẽ xuất hiện tuyên bố rằng anh đã thực hiện một hiệp ước với mẹ của chị em, trong đó anh tha mạng cho cô để đổi lấy quyền hạn của các cô gái. Chạy trốn anh ta, ba chị em trở lại thời gian đến những năm 1970 khi mẹ của họ vẫn còn sống và họ cố gắng ngăn chặn hiệp ước.

Phép Thuật: Season 1 Ep17
Apr. 07, 1999