Charmed: 1 Tập 18

When Bad Warlocks Go Good

Sending
User Review
0(0 votes)

Prue cố gắng giúp đỡ một người đàn ông trẻ, những người mong muốn trở thành một linh mục để tránh hoàn thành vận mệnh của mình như là một warlock của Evil Charmed Ones. Trong khi đó, Phoebe cố gắng để Piper dừng việc trốn tránh một cuộc hẹn với Josh.

Phép Thuật: Season 1 Ep18
Apr. 28, 1999