Charmed: 1 Tập 3

Thank You for Not Morphing

Sending
User Review
0(0 votes)

Cha của bố cô em gái trở về, nhưng anh ta gặp rắc rối khi anh ta hợp tác với những người hàng xóm mới, những người thực sự là những người thay đổi hình dạng đang cố gắng ăn cắp Book of Shadows. Trong khi đó, một người siêng năng đến trang viên để giúp các cô gái.

Phép Thuật: Season 1 Ep3
Phép Thuật: Season 1 Ep3
Oct. 21, 1998