Charmed: 1 Tập 8

The Truth Is Out There...and It Hurts

Sending
User Review
0(0 votes)

Hành động theo linh cảm của Phoebe, cuộc đua chị em để ngăn chặn một kẻ giết người bí ẩn nổi bật lần nữa. Trong khi đó, Prue tìm thấy một câu thần chú và sử dụng nó để tìm ra phản ứng của Andy đối với cô là một phù thủy.

Phép Thuật: Season 1 Ep8
Nov. 25, 1998